SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

 

EUROPARK OTEL, çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, kalite, insan hakları, sağlık, güvenlik, risk ve kriz konularını kapsayan bir sürdürülebilirlik politikası benimsemektedir. Otel olarak, faaliyetlerimizin tüm yönlerinde sürdürülebilirlik ilkelerini uygulamayı taahhüt ediyoruz. Aşağıda belirtilen konularda politikamızı açıklıyoruz:

 

1. Çevresel Sorumluluk:

 

  • Enerji ve su kaynaklarının verimli kullanımını teşvik ediyor ve atık miktarını azaltmayı hedefliyoruz.
  • Yerel ekosistemi korumak ve biyoçeşitliliği desteklemek için çevresel etkileri minimize ediyoruz.
  • Geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda personelimize ve misafirlerimize bilinçlendirme yapıyoruz.

 

2. Sosyal ve Kültürel Hassasiyet:

 

  • Yerel topluluklarla işbirliği yaparak ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekliyoruz.
  • Yerel kültürel değerleri ve mirası koruyor ve teşvik ediyoruz.
  • Tüm personelimizin adil iş uygulamaları ve eşitlik çerçevesinde çalışmalarını sağlıyoruz.

 

3. Ekonomik Sürdürülebilirlik:

 

  • Sürdürülebilir tedarikçilerle çalışmayı teşvik ediyoruz ve yerel ekonomiye katkıda bulunmayı hedefliyoruz.
  • Verimlilik ve maliyet tasarrufu sağlamak için süreçlerimizi sürekli olarak gözden geçiriyoruz.
  • Yenilikçi çözümler arayarak sektördeki en iyi uygulamaları benimsemeyi hedefliyoruz.

 

4.  Kalite Yönetimi:

 

  • Misafir memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için kalite standartlarına sıkı bir şekilde bağlı kalıyoruz.
  • Sürekli iyileştirme prensiplerine dayalı olarak hizmet kalitemizi geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.
  • Personelimizin sürekli eğitim ve gelişimine yatırım yaparak mükemmeliyeti hedefliyoruz.

 

5.  İnsan Hakları ve Çalışan Hakları:

 

  • İş etiği standartlarına ve insan haklarına tam uyum sağlıyoruz.
  • Çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahını korumak için gerekli önlemleri alıyoruz.
  • Adil çalışma koşullarını destekliyor, her türlü ayrımcılığı reddediyoruz

 

6.  Sağlık ve Güvenlik:

 

  • Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak için gerekli önlemleri alıyoruz.
  • Acil durum planlaması ve tatbikatları düzenli olarak yaparak kriz durumlarında etkili bir şekilde müdahale etmeyi hedefliyoruz.
  • Hijyen ve temizlik standartlarını sürekli olarak gözden geçirerek güvenli bir ortam sağlıyoruz.

 

7.  Risk ve Kriz Yönetimi:

 

  • Riskleri değerlendiriyor, önlem alıyor ve sürekli olarak yönetim süreçlerimizi iyileştiriyoruz.
  • Kriz durumlarında hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmeyi sağlamak için kriz planlarını hazırlıyor ve güncelliyoruz.
  • Personelimizi acil durumlara hazırlamak ve müdahale yeteneklerini güçlendirmek için eğitim ve farkındalık programları düzenliyoruz.

 

 
Bu sürdürülebilirlik politikası, EUROPARK OTEL olarak sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşma ve daha iyi bir gelecek için taahhütlerimizi yerine getirme çabalarımızı yansıtmaktadır. Politikamızı sürekli gözden geçiriyor, güncelliyor ve tüm paydaşlarımızla paylaşıyoruz.